Prima pagină  »  Transparență  »  Achiziții
Achiziții
Licitație „cu strigare” - 06.09.2022, oara 15:00
Publicat: 19.08.2022   

Comunicat informativ cu privire la desfășurarea licitației „cu strigare”

Vă aducem la cunoștință că pe data de 06.09.2022 la ora 15:00, în incinta Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” din mun. Chișinău str. Andrei Doga 26 va avea loc licitația „cu strigare”  pentru  transmiterea în locațiune a suprafeței amenajate de 3 600 m2, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 0100423.230, din mun. Chișinău, str. Andrei Doga 26.

Termenul de dare în locațiune este de 1 an.

Valoarea inițială a cuantumului locațiunii anuală constituie 947 643,84 lei anual, inclusiv TVA.

Familiarizarea cu bunurile expuse de luni până vineri de la orele 08:00 până la orele 16:00.

Câștigătorul licitației are obligația încheierii, ulterioare, cu Agenția Proprietății Publice a contractului de locațiune/arendă/superficie privind terenul aferent suprafeței amenajate expuse la licitația „cu strigare.

Taxa de participare la licitație constituie 1500,00 lei, pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv străine și apatrizi.

Acontul pentru singurul lot expus la licitație este în mărime de 10% din prețul anual și constituie 94 765,00 lei.

Plata pentru taxa de participare și acontul va fi transferată la următorul cont:

Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”

Mun. Chişinău, str. A. Doga, 26

tel: 022 44 53 35

c/f. 1003600127354

IBAN:MD96VI000002224126646MDL

Banca: BC ,,VictoriaBank” S.A. fil.26

c/b:VICBMD2X469

TVA: 0603048”.

Termenul-limită de prezentare a cererii de participare la licitație și a documentelor necesare pentru participare la licitație este: 05.09.2022 ora 16:00.

Telefon de contact +37369175138.

 

Informații suplimentare:

Suprafața amenajată (asfaltată) de 3600 m2 este amplasată în mun. Chișinău, str. Andrei Doga 26, pe terenul cu nr. cadastral 0100423.230, conform Planului cadastral (anexa nr. 1).

 În scopul transmiterii în locațiune a suprafeței amenajate menționate Comisia de licitație a întreprinderii, în conformitate cu Anexa nr. 9 al Legii nr. 205 din 06.12.2021 cu privire la Bugetul de Stat pentru anul 2022, a stabilit valoarea inițială a cuantumului chiriei anuale care constituie 947 643,84 lei anual inclusiv TVA.

Taxa de participare la licitație este în sumă de 1 500,00 lei inclusiv TVA, pentru persoanele fizice/juridice, inclusiv străine şi apatrizi.

Acontul pentru singurul lot expus la licitație este în mărime de 10% din prețul anual și constituie 94 765,00 lei inclusiv TVA.

Plata pentru taxa de participare și acontul va fi transferată la următorul cont:

Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”

Mun. Chişinău, str. A. Doga, 26

tel: 022 44 53 35

c/f. 1003600127354

IBAN:MD96VI000002224126646MDL

Banca: BC ,,VictoriaBank” S.A. fil.26

c/b:VICBMD2X469

TVA: 0603048

După primirea cererii de participare şi confirmarea achitării taxei setul documentelor de licitație  va fi remis Participantului pe adresa indicată în cerere sau înmânat direct.

În ziua desfășurării licitației, până la începerea ei, participanții sânt obligați să se înregistreze la secretarul Comisiei de licitație, cu 15 minute.

Informații suplimentare la tel.: +37369 17 51 38
===================================================

Rezultatul Licitării

PROCES-VERBAL nr. 1

privind rezultatele licitării

Localitatea Chisinau                                     06.09.2022


La licitaţie a fost a fost expusă suprafața amenajată, (asfaltată) de 3600 m2, amplasată pe terenul cu nr.
cadastral 0100423.230 din mun. Chișinău, str. Andrei Doga 26, administrat de către Agenția Proprietății 
Publice, gestionat de către Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”.

Preţul de expunere a bunului 78 970,32 (șaptezeci și opt mii nouă sute șaptezeci lei, 32 bani) lei/lună
ce constituie 947 652,00 (nouă sute patruzeci și șapte mii șase sute cincizeci și doi lei, 00 bani) lei/an
inclusiv TVA.

Conform pct. 9 lit. a) din Documentele de licitație și reieșind din faptul că la licitația din 06.09.2022, ora 15:00
s-a înregistrat un singur participant ÎCS Health Forever International SRL, Comisia de licitație a stabilit pasul
licitării de 17 la sută din prețul de expunere de 78970,30 ce constituie 13 424,95 (treisprezece mii patru sute
douăzeci și patru lei, 95 bani) lei.

Preţul de transmitere în locațiune este de 92 395,27 (nouăzeci și două mii trei sute nouăzeci și cinci
lei, 27 bani) lei lunar ce constituie 1 108 743,29 (un milion una sută opt mii șapte sute patruzeci și
trei lei, 29 bani) lei anual, inclusiv TVA.

Numărul de  înregistrare  al ofertantului, care a cîştigat licitaţia. _1 (unu).

Denumirea  completă/numele, prenumele şi funcţia reprezentantului: ÎCS Health Forever International SRL 
reprezentat de către Olga Șchiopu, în funcție de Manager General.

Câștigătorul licitației ÎCS Health Forever International SRL se obligă:

1) după semnarea procesului-verbal să achite preţul licitat pentru primele trei luni de locațiune în
sumă de 277 185,81 (două sute șaptezeci și șapte mii una sută optzeci și cinci lei, 81 bani) lei;

2) să semneze contractul de vînzare-cumpărare a bunului, perfectat de ÎS „Manejul de Atletică Ușoară”,
conform legislaţiei, condiţiilor licitaţiei şi prezentului proces-verbal

 


Accesări: 467Achiziții

Publicat: 29.03.2024   
Accesări: 59
Anunț de participare privind selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale pentru anii 2020-2023, prin procedura de achiziție... Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Accesări: 92
Ordinul nr. 01/24 din 02.01.2024 cu privire la desemnarea Comisiei de negocieri a Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” Citeşte mai mult...
Publicat: 18.01.2024   
Accesări: 100
Planului de achiziții și Anunțul de Intenție, al ÎS „Manejul de Atletică Ușoară” pentru anul 2024 Citeşte mai mult...
Publicat: 06.12.2023   
Accesări: 136
privind selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale, pentru anul 2023, prin procedura de achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2023   
Accesări: 123
privind selectarea repetată a entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale pentru perioada 2016-2022, prin procedura de achiziție: concurs prin Cererea Ofertelor de Preț. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.10.2023   
Accesări: 117
Invitația privind achiziționarea lucrărilor de reparație și reconstrucție a gardului, din jurul terenului sportiv cu nr. cadastral 0100423.231 utilizat în scop de antrenamente sportive, conform Proiectului. Cod CPV 45340000-2. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.09.2023   
Accesări: 211
Invitația privind achiziționarea Lucrărilor de amenajare a terenului terenul cu nr. cadastral 0100423.231 utilizat în scop de antrenamente sportive pentru atletism. Cod CPV 45111291-4 Citeşte mai mult...

1 - 10 din 14


© 2024 Manejul de Atletică Usoară    |   Site elaborat de Webdesign.md
PAGINA ÎN SUS