Prima pagină  »  Transparență  »  Achiziții
Achiziții
Planului de achiziții și Anunțul de Intenție pentru anul 2024
Publicat: 18.01.2024   

Planului de achiziții și Anunțul de Intenție, al ÎS „Manejul de Atletică Ușoară” pentru anul 2024

PLANUL DE ACHIZIȚII PENTRU ANUL 2024

Al Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”

 

Nr.

Expunerea obiectului de achiziții

Valoarea estimativă fără TVA (lei)

Procedura de achiziție aplicabilă

Perioada desfășurării procedurii de achiziție

1

Lucrări de proiectare, pentru îngrădirea terenurilor din gestiunea întreprinderii

200 000,00

COP

Trimestru I

2

Lucrări de îngrădire a terenurilor din gestiunea întreprinderii cu amenajarea locurilor de parcare

1 500 000,00

Licitație

Trimestru II

3

Lucrări de reparație a căilor de acces în bunul imobil gestionat de întreprindere

300 000,00

COP

Trimestru II

4

Lucrări de reparație și reconstrucție a căilor de acces, pentru persoanele cu dezabilități.

500 000,00

COP

Trimestru III

5

Expertiza tehnică a clădirii și a arcoperișului clădirii întreprinderii.

500 000,00

COP

Trimestrul III

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

2024

  1. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”

IDNO

1003600127354

Adresa

Chișinău str. Andrei Doga 26

Numărul de telefon/fax

0 22 438 926

Adresa de e-mail ale autorității contractante

info@manej.md

Adresa de internet ale autorității contractante

www.manej.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Vasilii Fortună, 0 22 438 926,

info@manej.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

info@manej.md

www.manej.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

Întreprindere de stat, complex sportiv

  1. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA

1

71220000-6

Proiectare

1

Lucrări de proiectare, pentru îngrădirea terenurilor din gestiunea întreprinderii

200 000,00

2

45340000-2

Îngrădire a teren

1

Lucrări de îngrădire a terenurilor din gestiunea întreprinderii cu amenajarea locurilor de parcare

1 500 000,00

3

45212290-5

Lucrări de reparație

1

Lucrări de reparație a căilor de acces în bunul imobil gestionat de întreprindere

300 000,00

4

45212290-5

Lucrări de reparație

1

Lucrări de reparație și reconstrucție a căilor de acces, pentru persoanele cu dezabilități.

500 000,00

  1. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 

 

 

  1. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

31.03.2024

 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

 

COP

Licitație

 

 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

 

 


 

 


Accesări: 100Achiziții

Publicat: 29.03.2024   
Accesări: 59
Anunț de participare privind selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale pentru anii 2020-2023, prin procedura de achiziție... Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Accesări: 93
Ordinul nr. 01/24 din 02.01.2024 cu privire la desemnarea Comisiei de negocieri a Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” Citeşte mai mult...
Publicat: 06.12.2023   
Accesări: 137
privind selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale, pentru anul 2023, prin procedura de achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2023   
Accesări: 123
privind selectarea repetată a entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale pentru perioada 2016-2022, prin procedura de achiziție: concurs prin Cererea Ofertelor de Preț. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.10.2023   
Accesări: 117
Invitația privind achiziționarea lucrărilor de reparație și reconstrucție a gardului, din jurul terenului sportiv cu nr. cadastral 0100423.231 utilizat în scop de antrenamente sportive, conform Proiectului. Cod CPV 45340000-2. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.09.2023   
Accesări: 211
Invitația privind achiziționarea Lucrărilor de amenajare a terenului terenul cu nr. cadastral 0100423.231 utilizat în scop de antrenamente sportive pentru atletism. Cod CPV 45111291-4 Citeşte mai mult...

1 - 10 din 14


© 2024 Manejul de Atletică Usoară    |   Site elaborat de Webdesign.md
PAGINA ÎN SUS